mijnhuisholland.nl | aanmelden

Privacy statement

De website van Huisholland.nl is eigendom van Huisholland.nl. Huisholland.nl  zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Huisholland.nl  zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Huisholland.nl  is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Huisholland.nl  is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Huisholland.nl trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Huisholland.nl  zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Het verwerken van gegevens

Huisholland.nl kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Huisholland.nl.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Huisholland.nl werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen

Huisholland.nl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Wij adviseren u dan ook om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

HuisHolland.nl     K.v.K Zuidwest-Nederland 20144756     BTW NL 1529.58.496.B01     info@huisholland.nl
Disclaimer   Privacy statement   Ontwikkeld door Webkracht